Каталог товарів

Договір публічної оферти

ДОГОВіР ПУБЛіЧНОї ОФЕРТИ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Цей договір, адресований споживачам та є офіційною та публічною пропозицією Продавця скласти договір купівлі-продажу Товару, предмет та умови якого вказані у відповідному розділі сайту . Споживач, діючи з ціллю придбання Товару, приймає умови даного договору (далі – Договір) про таке:

1. Загальні положення  
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гл. 54 Громадянського кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа– підприємець).
1.2. У випадку прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
1.3. Складаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає згоду на обробку Продавцем своїх персональних даних з ціллю можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього строку дії Договору, а також впродовж необмеженого строку після закінчення його дії. Крім того, складанням цього Договору, Замовник підтверджує, що він сповіщений (без додаткового сповіщення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з ціллю можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Замовнику, не змінюючи при цьому ціль обробки персональних даних. Об’єм прав Замовника, як суб’єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

2. Терміни та визначення 
2.1. Продавець — фізична чи юридична особа що виконує продаж товарів на сайті базуючись на ліцензійному договорі для використання торгівельної марки iStore.ua
2.2. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів народного вжитку, на які вказується ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжувати його зображення.
2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Продавця, та розміщує Замовлення на покупку Товарів, що представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.
2.4. Замовлення — оформлена та розміщена заявка Покупця на покупку Товарів, адресована Продавцю.
2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулей, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://istore.ua

2.6. Особистий кабінет — персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація та історія розмещених їм Замовлень. 

3. Предмет договору 
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, купувати Товар та сплачувати його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що укладений між ними договір не є фіктивним, удаваною угодою та угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення" на Сайті інтернет-магазину або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з Сайтом інтернет-магазину 
4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом інтернет-магазину потрібна реєстрація.
4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані: 
• Прізвище, ім’я, по-батькові 
• Номер телефону 
• Адреса електронної пошти 
• Адреса місця знаходження (місця проживання) 
4.4. Покупець зобов'язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши повідомлення через форму зворотнього зв’язку на сторінці
4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті інтернет-магазину під його обліковим записом та від його імені.
4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов даної пропозиції (оферти) або ін.).
4.8. Заборонено використовувати Сайт інтернет-магазину для здійснення протизаконної або забороненої діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, у тому числі: не розміщувати на Сайті інтернет-магазину матеріали екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що стосуються та/або завдають шкоди честі, гідності та/або діловій репутації третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. Порядок оформлення Замовлення 
5.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті інтернет-магазину шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Купити!"
5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі, які здійснюють замовлення за номером телефону, який вказаний на Сайті інтернет-магазину.

6. Ціна та порядок оплати 
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі "Підлягає до оплати", що вказується на Сайті інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3. Покупець проводить оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один з таких способів оплати:
• отівковий розрахунок; 
• безготівковий розрахунок; 
• за допомогою електронних платіжних систем; 
• за допомогою платіжних терміналів. 
6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України, гривні.  
Доступні Покупцям способи оплати Товарів залежать від технічних можливостей та комерційних домовленостей Продавця з фінансовими партнерами. Доступні способи та особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів вказуються на сторінці оформлення Замовлення на Сайті чи повідомляються іншим чином в залежності від обраного способу оформлення Замовлення.
6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами даної пропозиції про укладення договору.
6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
6.7. Ціна Товару, що вказана на Сайті інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній на момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення 
7.1. У випадку невірного вказання ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець при першій можливості інформує про це Покупця для підтвердження чи анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було сплачено, Продавець повертає Покупцю сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця чи іншим прийнятним способом.
7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитись тільки від всього Замовлення, а не від його частини.

8. Обов’язки Продавця 
8.1. Надавати правдиву інформацію про товари, ціни на них, а також умови доставки Товару та його вартості.
8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні обов’язки відповідно умов цього Договору.
8.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем у випадку порушення останнім п. 4.4 даної пропозиції про укладення договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, згідно з умовами цього договору та норм діючого законодавства.

9. Обов'язки Покупця 
9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сайті інтернет-магазину.
9.2. Оплачувати Товар згідно Замовлень за зазначеною у них ціною.
9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, підписатися в накладній (квитанції, реєстрі і т.д.) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.
9.4. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки товару.
9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та / або упаковку Товару, – не пізніше 5 (п'яти) наступних після дня покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому, Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.
9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії і особисто з'явитися з паспортом.

10. Права Покупця 
10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2. Внести зміни до Замовлення до його оплати.
10.3. До передачі Товару відмовитися від нього за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, що їх зазнав Продавець у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання Замовлення.
10.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред’явити їх в строки та у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».

11. Відповідальність сторін
11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті інтернет-магазину.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

12. Конфіденційність і захист персональних даних 
12.1. Під час реєстрації на Сайті інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цієї пропозиції, але не обмежуються ними.
12.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідністю дійсності.

13. Інформаційні повідомлення 
13.1. Реєструючись на Сайті інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.
13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення через форму зворотнього зв’язку на сторінці

14. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті інтернет-магазину 
14.1. Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
14.2. Весь зміст Сайту інтернет-магазину охороняється законодавством України.
14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

15. Інші умови 
15.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
15.2. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
15.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті інтернет-магазину.
15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, у разі здійснення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього договору неукладеним. Проведення оплати у відповідності до здійсненого Покупцем Замовлення на Сайті інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

15.6. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном чи через форму зворотнього зв’язку на сторінці